zamówienie


zamówienie
Coś (jest) jak na zamówienie «coś jest takie, jakie właśnie powinno być, jakiego by się pragnęło»: Pogoda była jak na zamówienie, słonecznie i ani kropli deszczu przez cały dzień. Roz bezp 1999.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamówienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. zamówienieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zlecenie dostarczenia potrzebnych rzeczy, wykonania usług; obstalowanie, dyspozycja, polecenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Duże, rządowe …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamówienie — n I 1. rzecz. od zamówić. 2. lm D. zamówieniewień «polecenie, dyspozycja dostarczenia lub wykonania czegoś, wyrażone ustnie lub na piśmie; blankiet, formularz z wyszczególnieniem zamówionych przedmiotów, wyrażające decyzję nabycia czegoś; to, co… …   Słownik języka polskiego

  • zamówieniowy — «dotyczący zamówienia, zawierający zamówienie; wykonany na zamówienie» Blankiet, formularz zamówieniowy …   Słownik języka polskiego

  • Adam Hollanek — (born 4 October 1922 in Lwów, died 28 July 1998 in Zakopane) Polish science fiction writer and journalist, founder of the Fantastyka magazine, the first science fiction oriented monthly magazine in the whole Eastern bloc, established in 1982. He… …   Wikipedia

  • Adam Hollanek — Adam Hollanek, 1997 Activités Écrivain Naissance 4 octobre 1922 …   Wikipédia en Français

  • logograf — m IV, DB. a, Ms. logograffie; lm M. owie, DB. ów hist. «w starożytnych Atenach: pisarz mów sądowych na zamówienie» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • lot — m IV, D. u, Ms. locie; lm M. y «poruszanie się w powietrzu, w przestrzeni; lecenie, latanie» Loty bombowe, ćwiczebne, międzyplanetarne, orbitalne. Loty załogowe, bezzałogowe. Loty narciarskie. Lot pocisku, rakiety, piłki. Lot ptaków, owadów. Loty …   Słownik języka polskiego

  • miara — ż IV, CMs. mierze; lm D. miar 1. «wielkość przyjęta za jednostkę porównawczą przy pomiarach wielkości fizycznych tego samego rodzaju» Miary handlowe. Miara długości, objętości, powierzchni, ciężaru. Miary czasu. Układ, system miar. Wzorzec miary …   Słownik języka polskiego

  • obstalunek — m III, D. obstaluneknku, N. obstaluneknkiem; lm M. obstaluneknki «zlecenie wykonania czegoś (zwykle rzemieślnikowi); zamówienie» Meble robione na obstalunek. ‹z niem.› …   Słownik języka polskiego

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego